Dag Danell

Dag Danell har avlidit

Ett händelserikt år har passerat som framgått av nyhetsrapporteringen från Securityworldmarket.com under 2019. En händelse som inte rapporterades var att Extronic Elektroniks grundare och branschorganisationen SLFs medgrundare Dag Danell avled den 19 september 2019 efter en tids sjukdom. Därför har Securityworldmarket.com nu intervjuat Lars Ihd, VD för LH Electronic Alarm, som lärde känna Dag Danell redan under 1980-talet.

Dag Danell var en pionjär inom larmbranschen i Sverige. Han avled den 19 september 2019.

Trettio år gammal startade Dag Danell 1973 Extronic Elektronik som enskild firma. Året efter blev verksamheten ett aktiebolag. På den tiden var utveckling av billarm och larmsystem för hem och kontor en viktig och stor del av verksamheten.

– Dag var också en av de första som konstruerade ett kodlås och hans centralapparat C hade ett integrerat kodlås redan 1971. Hans egenutvecklade centralapparater 102, 103 och 104 såldes i tusentals exemplar, säger Lars Ihd.

Startade branschorganisation

1983 bildade Dag, tillsammans med Star Alarms dåvarande ägare Lennart Schånberg, branschföreningen SLF (Svenska Larmleverantörers Förening) där såväl larminstallatörer som larmdistributörer, tillverkare och larmcentraler kom att utgöra medlemmar. Organisationen slogs småningom samman med LIF (Larmföretag i Förening) där storföretag som Securitas och Telelarm var medlemmar. Den sammanslagna organisationen gick under namnet Swelarm fram tills den fusionerades med bevakningsorganisationen Sweguard och blev Säkerhetsbranschen.

Under 80-talet tecknade Extronic ett distributöravtal med det israeliska företaget Visonic, som producerade centralapparater och detektorer för inbrottslarm. Det var främst detektorerna som Extronic sålde i Sverige, då marknaden för centralapparater dominerades helt av svenska producenter. Bland detektorerna fanns en IR-detektor för belysningsstyrning, vilket ledde Extronic in på en ny marknad – närvarobelysning.

Närvarobelysning

En bit inpå 90-talet utvecklade Dag en ny teknik för att detektera närvaro och styra belysning. – Med hjälp av att detektera det infraljud som uppstår när man öppnar en dörr, i kombination med att detektera hörbara ljud inom ett visst frekvensområde, uppfann Dag en väldigt tillförlitlig teknik för att detektera närvaro i trapphus och garage, säger Lars Ihd.

– Med AD-500/600 introducerades en akustisk närvarodetektor med detektering av såväl hörbara och icke hörbara ljud. Innovationen resulterade i ett patent och produkten säljs och exporteras än i dag, kommenterar han vidare.

På 2000-talet uppfann Dag konceptet “Dynamisk belysningsstyrning”, som både ökade komforten i närvarostyrda belysningsanläggningar och ökade lysrörens livslängd. Konceptet gick ut på att efter närvaro snabbt dimra ned ljuset till en lågnivå, och först efter 2 timmar släcka på effektsidan. Detta minskade antalet tändningar och ökade lysrörens livslängd drastiskt.

Konceptet Dynamisk belysningsstyrning blev med tiden ett begrepp i hela branschen.

I luften och till sjöss

Lars Ihd minns också att ett av Dags största intressen var båtar och att det även avspeglade sig i hans affärsverksamhet.

– Han förenade nytta med nöje då han flitigt anordnade möten med slutkunder, konsulter och installatörer på den egna motorseglaren M/S ATON under 2000-talet.

Har hade också en helikopter, med vilken han ibland anlände till möten.

– Dag var också före många andra med att använda olika medier för att sälja produkter, men också för att utbilda installatörerna. Den egenproducerade tryckta Larmkatalogen som han lanserade på åttiotalet är ett exempel, men han var också tidigt ute och producerade film för utbildnings- och marknadsföringsändamål.

Dag Danell startade också en larmbutik på Frejgatan i Stockholm.

Uppfann trådlös telefon

Dag Danell var en person som gillade att ha många järn i elden, även privat. Båtar, elektronik och långvågsradio låg varmt om hjärtat. En del bus hände det också i ungdomsåren, enligt Lars Ihd.

– Han hade bland annat en hembränningsapparat som polisen la beslag på. Idag står den på polismuseet som ett museiföremål.

Hans innovativa sida resulterade också i att han uppfann en trådlös telefon redan på 60-talet. Han använde den för eget bruk när han var ute med sin båt.

– En telefon med fingerskiva, fick modulera en oscillator och sedan gick signalen över långvåg och den modulerade frekvensen filtrerades, så att ett relä kopplat till ett telejack kunde sända iväg telefonnumret, berättar Lars Ihd avslutningsvis.

 

Källa: Securityworldmarket.com