Policy

Extronic Elektronik är en grossist och tillverkare av produkter för belysningsstyrning samt säkerhetssystem. Med mer än 40 år i branschen, har vi idag ett brett sortiment av produkter som omfattar alltifrån larmdetektorer, till egenutvecklade säkerhetssystem och produkter för energieffektiv belysningsstyrning.
Vi jobbar för att hålla en hög kvalitetsnivå för att uppnå uppsatta mål och på så sätt bidra till nöjdare kunder, god lönsamhet och hållbar utveckling.

Genom att:

  • Följa upp våra processer för att ständigt förbättra verksamheten
  • Vi följer gällande lagstiftning, andra relevanta krav och normer är en nedersta gräns för oss och vi strävar efter att hela tiden förbättra oss.
  • Välja leverantörer som uppfyller våra kvalitetskrav och har ett aktivt miljöarbete
  • Vår personal ska ha goda kunskaper om företagets miljöarbete.
  • Vi ska spara på naturens resurser genom att sträva efter att:

- använda ur miljöhänsyn bästa möjliga komponenter,
- främja återanvändning av företagets restprodukter,
- för personalens resor i tjänsten välja det ur miljöhänsyn bästa transportmedlet, där så är möjligt

  • Välja komponenter av hög kvalitét
  • Kontinuerligt kompetensutveckla personal
  • Erbjuda våra kunder bästa möjliga support
  • Förslag till förbättrade åtgärder ska aktivt uppmuntras, och man ska ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet när det gäller kvalitet och miljöfrågor.

 

2021-04-08

Signatur


 
 Miljö- kvalitetspolicyadda - PDF

  Extronic  Elektronik AB - RoHS Certificate - PDF

  Extronic  Elektronik AB - RoHS Intyg - PDF