Garanti

Garantin omfattar kostnadsfri reparation (arbete och material) för felaktigheter orsakade av fabrikations- eller materialfel i angiven produkt. Garantin omfattar ej transport, rese- eller andra kostnader i samband med reparationen. Om en komponent i produkten byts ut under garantitiden innebär det inte förlängd garantitid för produkten. Säljaren väljer var garantireparationen lämpligast ska utföras. Säljaren fråntar sig allt ansvar för åskskada på produkterna även om dessa är försedda med överspänningsskydd/åskskydd med begränsad tålighet. Vid retur av produkter som avser garanti ska det medfölja en noggrann felbeskrivning.

Garantin gäller ej:

  1. Felaktigheter som orsakats av felaktig skötsel, fel spänning, fel strömart, felaktig inkoppling, blixtnedslag, yttre åverkan, olyckshändelse, fukt eller skador av annan orsak liggande utanför möjlighet till kontroll.
  2. Felaktigheter som orsakats av ingrepp i produkten av annan än säljaren.
  3. Om reklamationen vid genomgång visar sig obefogad, d.v.s. att produkten är felfri och anmärkningen föranletts av bristande kännedom om produktens handhavande och skötsel eller funktion.
  4. Om produktens tillverkningsnummer saknas.

Garantitid

Normalt lämnas 1, 2 eller 5 års garanti beroende på tillverkaren. Kontakta Extronic för garantiinformation gällande specifika produkter.

Betalningsvillkor

Betalning av fakturor ska vara Extronic tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna.

Returer

Innan en retur skickas eller lämnas in hos oss, måste detta alltid föregås av en överenskommelse mellan oss och kunden. Produkten ska inte vara använd och returneras i originalemballage. Returer krediteras fakturabeloppet med ett avdrag på 20%. Varor som returneras 1 år efter leveransdatum återtages ej. Fraktkostnader i samband med returer och garanti-utbyten ombesörjes av köparen enligt garantivillkoren om annat ej avtalats särskilt vid varje tillfälle. Returer får ej beläggas med postförskott eller efterkrav. Kreditering/återbetalning sker när godset är besiktigat av säljaren. Blanketten Retur för kreditering skall alltid bifogas ifylld tillsammans med det returnerade godset.

Fraktvillkor

Fritt lager. Vid order om minst 10 000 kronor fraktfritt. Gäller ej ackumulatorer, transformatorer, dokumentskåp, kabel och utlands-leveranser.

Priser

Gällande mervärdesskatt (MVS) tillkommer på samtliga priser i aktuell prislista. Vi reserverar oss för prisändringar tillkomna efter prislistans tryckning. Kontrollera priset vid beställningen.

Service

Vid service och reparationer ska det medfölja en noggrann felbeskrivning av den returnerade produkten. Om felbeskrivning saknas debiteras en avgift för utredning av felsymptom. Blanketten Retur/servicerapport skall alltid bifogas ifylld tillsammans med godset som skickas in för service/reparation.