LarmNet vanliga frågor och information.

Här hittar du några av våra vanligaste frågor och svar. Vi har delat in frågorna i följande kategorier.

 

01 - Vi har tagit över en gammal LarmNet men har aldrig arbetat med LarmNet tidigare, har ni utbildningar?

RS-610TRS610T med klardiod och tal

Börja med att ställa er frågan om det lönar sig för er att jobba med LarmNet?
Har ni någon på ert företag som kan LarmNet, eller arbetat med liknande system?
Planerar Ni att ta över fler LarmNet anläggningar?
Vill ni satsa på att utbilda personal för att lära sig LarmNet?


Om svaret på ovanstående är Nej kan ett bra alternativ vara att vända sig till oss så rekommenderar vi någon installatör i närheten som redan arbetar med LarmNet och som kan hjälpa er att underhålla den kanske enda LarmNet ni har i beståndet.

Vi håller normalt sett utbildningar i LarmNet hos oss. Dessa utbildningar kostar 1500/person och då ingår kursmaterial, programmeringskabel och lunch.
(Under corona pandemin håller vi inte dessa utbildningar.)
Utbildning kan då lösas via web eller genom att vi hjälper er via teamviewer då ni är ute på plats.
OBS! Om ni vill ha hjälp då ni åker ut på en anläggning och saknar förkunskap, så bör ni boka in detta med oss, så att vi kan ge er råd om, vad ni bör ha med er då ni åker ut, och så att vi kan planera in den tid vi behöver avsätta för att hjälpa er.

Ni och era tekniker bör också läsa igenom pdf:erna under punkt 02 innan någon åker ut på service av en LarmNet. PDF:erna innehåller en allmän beskrivning av vad man bör tänka på då man underhåller LarmNet.

02 - Varför supportar ni inte längre LarmNet version 1 och varför bör dessa bytas ut?

Version 1 tillverkades mellan 1997-2006 och har i dagsläget uppnått slutet sin livslängd.Många funktioner saknas dessutom, eller fungerar på ett annat sätt än i dagens LarmNet, vilket gör den svår att supporta. Vi önskar också att marknaden får ta del av de nya och förbättrade funktioner som finns i version 2. Version 2 ger ett förbättrat handhavande för slutanvändaren och är enklare för er som installatör att underhålla.

Se separata pdf:er

 PDF Information till slutkund

 PDF Information till ansvarig installatör

 PDF Information till Tekniker

03 - Jag lyckas inte koppla upp mig med datorn, vad kan vara fel?

• Du måste först öppna upp LarmNet via manöverpanelen.
• Slå användarkod + #
• Stega till öppna för programmering med *
• Välj lokal programmering=2.
• Slå in den 6-ställiga teknik koden
• Stäng av linjer=Tryck C
• Tag meny=Tryck 9*A (Öppnar serieporten, står öppen i 20 min)
• Du är nu tillbaka i huvudmenyn.

Kontrollera att du har den senaste versionen av prom writer.
versionen syns i den lilla rutan som kommer upp när du startar programmet.
5.09-7 är den senaste versionen. Den kan laddas ned i vår webbshop.
OBS! Du måste logga in i webshopen för att hitta filen. Inloggning får du genom att registrera dig i webbshoppen. Filen heter ” Prom Writer 5.09-7 för installatör”.

Kontrollera att det finns en drivrutin för ditt USB interface. Har du tex bytt dator eller USB interface måste drivrutin alltid installeras. Det USB interface som vi säljer heter ATEN och drivrutin finns att ladda ner i vår webbshop (ligger bakom inloggning).

Kontrollera att det finns en drivrutin för ditt USB interface. Har du tex bytt dator eller USB interface måste drivrutin alltid installeras. Det USB interface som vi säljer heter ATEN och drivrutin finns att ladda ner på ATEN:s hemsida.
Kontrollera vilken port interfacet får, genom att öppna datorns enhetshanterare.
Om interfacet fått en port med högre adress än 8 kommer inte prom writer att hitta det. Byt virtuell port på interfacet genom att högerklicka på det och välja en port med ett lägre nummer. Välj nu port inuti prom writer under inställningar, Notera att även “LarmNet” måste vara valt här. (RS120 är en larmsändare som PW också kan användas till)

04 - Vi har tagit över en anläggning men koderna verkar inte fungera?

Om du inte har tillgång till koderna måste du radera centralen och programmera upp den på nytt. Vi kan inte på något sätt låsa upp en central åt dig.
Du kan inte heller på något sätt läsa ut programmeringen ur en central om du saknar koder.

Innan du raderar centralen kontrollera så att du inte missförstått kodsystemet.
Det finns 2 olika koder i LarmNet. Användarkod och teknik kod.
Användarkoden används för att komma in i huvudmenyn. TeknIk koden används för att inifrån huvudmenyn öppna programmering menyn. Du behöver alltså båda.
Den sk teknik koden är synlig i programmering mallen och är alltid 6-ställig.
Användarkoden kan innehålla allt mellan 4-8 siffror, och syns däremot inte i mallen.
Gällande användarkoden finns det 2 olika system. Det vanligaste är att koden börjar med användar numret.

Ett vanligt missförstånd är att man får en kod som tex innehåller 4 siffror, men där användar numret framför inte finns med. Har man då en nedläst programmering från anläggningen, så kan man se alla användare och vad de har för användar nummer, och därefter prova med olika användarnummer framför den kod man fått.

OM t.e.x koden man har nedskriven är=4421 och man ser att huvud användaren har nummer 12 då blir det 124421

05 - Jag bytte kod via mappen och nu fungerar varken den nya eller gamla koden?

Det vanligaste är att koden börjar med användar numret och ett vanligt missförstånd är att när man byter kod, så förstår man inte att man bara kan ändra de 4 sista siffrorna. Användar numret måste fortfarande slås in framför. koden man bytt till kan t.e.x vara=4421 och man har användarnummer 12, då blir det 124421 man måste slå in.

Användar numret kan man se i programmeringen om man glömt bort det. Annars kan man lista ut det genom att tänka såhär: Gamla koden var 121314, och det är bara de fyra sista siffrorna man kan ändra. Användar numret är alltså=12.
Ett användarnummer kan vara 0-3 siffrigt. Endast användare 0 är noll-siffrigt och behöver inte slås in. Detta är systemets enda 4-ställiga kod.

06 - Jag vill beställa en RS400, men den tillverkas inte längre?

Vi har tyvärr tvingats sluta tillverka RS400, eftersom det inte är lönsamt då det inte görs så många små anläggningar med LarmNet.
RS600 kan ersätta RS400 på alla sätt. Både programmering och prom är helt kompatibla. Så oavsett om du ska installera nytt eller byta ut ett trasigt RS 400 kort , köper du istället en RS600. Du kan köpa RS600 kapslad eller endast kretskortet.

07 - Jag vill beställa den gamla manöverpanelen RS610, men den tillverkas inte längre?

Den gamla RS610 tillverkas inte längre då det inte är ekonomiskt försvarbart att lagerhålla den. Den nya manöverpanelen har också så många förbättrade funktioner som förenklar både för slutkund och installatör som vi vill få ut på marknaden.
Alla centraler som säljs idag levereras med mjukvara som stödjer både nya och gamla manöverpaneler.

08 - Manöverpanelen har gått sönder eller jag vill komplettera,
             kan jag använda den nya talande manöverpanelen?

Kontrollera vilken prom version du har i centralen först. Om du har version 2.130 är din central redo att hantera den talande manöverpanelen.
Om du har en äldre version 2 central behöver du bara uppdatera mjukvaran till 2.130 i den för att kunna använda den nya manöverpanelen. Mjukvaran uppdateras genom att byta ett prom, som köps hos oss. Då fungerar centralen med både nya och gamla manöverpaneler sen. Alla V2 centraler kan efter uppdatering hantera den nya manöverpanelen.
Den nya manöverpanelen passar inte till LarmNet version 1. I det fall man har en version 1 anläggning får man konvertera den till V2 genom att byta ut centralapparaten för att kunna använda RS610T. Alla övriga gamla underenheter och manöverpaneler kan sitta kvar, och kommer att fungera mot den nya V2 centralen.

09 - Vad kan man göra via mappen

De funktioner en användare kan utföra via manöverpanelen finns beskrivna på LarmNet.se
All programmering av en LarmNet måste idag utföras via dator.
Ingen programmering kan utföras via manöverpanelen, men en hel del andra viktiga saker förutom till och frånkoppling kan utföras.
Det finns bland annat en hel del användbara test och mät funktioner för dig som installatör.Vi har sammanfattat detta i en pdf.
OBS! Alla beskrivna funktioner utgår från hur det fungerar i en LarmNet V2 central med prom 2.118 eller senare. Tycker du att något inte fungerar enligt beskrivning, kontrollera då vilken version på central och prom du har.

 PDF - Vad kan man göra via mappen

10 - Hur adresseras den nya talande manöverpanelen?

Den adresseras med en DIP switch, på samma sätt som övriga underenheter i LarmNet.OBS! adress switchens läge inläses endast vid strömpåslag, så adressera enheten innan du strömsätter den!

11 - Centralapparaten har gått sönder, har ni reservkort?

Ja vi har reservkort, och du kan köpa kretskortet löst. Alla centralapparater av version 2 typ kan rakt av ersättas med ett nytt kretskort. När du läser ut data från din gamla V2 central måste du ha ett 2.118 prom eller senare i den GAMLA centralen för att data ska vara kompatibel med de nya centralerna.
Om du har en V1 central måste du konvertera ut data enligt ett speciellt förfarande du måste då också se till att det senaste V1 promet sitter i den gamla centralen, innan data konverteras ut. Promet heter V1.30R och kan köpas hos oss.
OBS! Det nya V2 kretskortet kräver en ny 24V trafo!
(Både V1 centraler och tidiga V2 hade 17 V trafo.)

12 - En undercentral har gått sönder, har ni reservkort?

Ja vi säljer lösa reservkort och det spelar ingen roll hur gammal din anläggning är alla undercentraler är kompatibla.
OBS! De gamla RS635 korten hade 17 V trafo och dagens RS635 kräver en 24V trafo.

13 - Hur ser jag skillnaden på Version 1 och version 2?

Enklast är att titta på prom:et i centralen, eller titta i manöverpanelen inne i programmerings menyn där det står “TAG meny”.
Står det 1.XXX är det version 1 och står det 2.XXX är det version 2.
Om du inte är på plats kan du se det beroende på vilken mall som används i Prom writer (Förutsätter att du har en ned läst programmering från anläggningen.)
Titta under “version” i menyträdet när du väl öppnat programmerings filen.
Står det 1.XXX är det version 1 och står det 2.XXX är det version 2

RS-600 v.2 - 24V

RS-600 v.2 - 17V

RS-600 v.1

14 - Hur byter man prom i en centralapparat?

OBS! du kan inte uppdatera en V1 central genom att sätta i ett V2 prom.
Det finns ingen risk att data förloras då du byter prom. Programmerad data lagras i ett annat prom.
Du varken ska eller bör läsa hem data innan du byter prom.
Det finns alltid en risk med att koppla upp sig mot centraler med äldre mjukvaror.

Gör centralen strömlös:
1. Lossa det gamla prom:et med hjälp av en liten flatmejsel.
2. Lyft försiktigt upp promets ena ände och sedan den andra.
3. Bocka till benen på det nya promet mot en bordskant så att en 90 graders vinkel på benen erhålles.
4. Montera det nya promet.
5. NU kan du med fördel läsa hem en backup som blir kompatibel med dagens system men som också innehåller alla användarkoder.

15 - Hur konverterar man från version 1 till version 2

Börja med att se till att din version 1 central har det senaste V1 promet V1.130R.
(Kan beställas från oss) Detta är ett måste för att data ska konverteras ut på ett korrekt sätt. Därefter läses data utifrån den gamla centralen in i en speciell konverterings mall. Den nya centralen kopplas därefter upp.
(Trafon ska nu bytas till 24V trafo) Data från konverterings mallen läses över till den nya centralen. Stäng ned och koppla upp dig igen för att läsa hem data från den nya V2 centralen till en V2 mall så att du får en aktuell backup, som nu även kommer att innehålla använda koderna i krypterad form.

Detta är en förenklad beskrivning, för att få allt rätt bör lathunden i pdf nedan följas.

 PDF Konvertering V1.30 till V2.130

16 - Vilka centraler ska ha 17V trafo och vilka ska ha 24V?

Alla centraler som säljs idag både RS600 och RS635 kräver 24V trafo.
Det står också 24V på anslutningsplinten, samt att man kan se skillnaden på att en 24V central har en liten blank kylfläns på kretskortet. Om en 24V central ansluts mot en 17 V trafo kommer den ej att leverera tillräckligt med ström. Underspänning och täta batteribyten kan bli följden.

Alla äldre centraler med som det står 17VAC på vid plinten ska ha 17V trafo.
Detta gäller alla RS600 V1, men även äldre RS635 och äldre RS600 V2 med stor svart kylfläns och texten 17V vid plint.

OBS! dessa centraler kommer att överhettas och gå sönder vid anslutning mot en 24V trafo.

VIKTIGT!
LarmNet är endast avsett för att anslutas till den 24V transformator som säljs av EXTRONIC.
Korrekt transformator heter NORATEL LF78A-22024-GS och klarar 75VA.
Andra fabrikat eller typer av 24V trafos kan ge otillräckligt med ström eller ha för hög
tomgångsspänning vilket kan skada centralens nätdel.

17 - Kan jag använda begagnade kort som reservdel, och vilka är kompatibla med dagens system?

Detta sker på eget ansvar och vi supportar ej anläggningar med begagnade kort.
Vi kommer att be er byta till ett nytt kort först innan vi hjälper er vidare i en felsökning tex. Att använda begagnade kort sker alltid på eget ansvar.

Vi avråder dock bestämt att använda begagnade kort av följande modeller:

• RS600 V1 alla modeller.
• RS600 V2 med svart kylfläns och 17 V matning.
• RS635 med svart kylfläns och 17 V matning.
• RS630 (V4.X) och avsaknad av modularjack.
• RS610 (alla RS610 före 2014 saknar avstörningsskydd på databussen,vilket gör att displayen i olyckliga fall kan hänga sig i miljöer med mycket störningar)

Tänk också på följande:
Endast RS600/RS635 med 24V matning är godkända att installera idag.
Byter du ut en 24V RS 600/ RS 635 till en 17 V variant är anläggningen inte längre godkänd plus att centralen går sönder om du inte byter ned till en 17 V trafo.

En RS600/RS635 som du sparar bör alltså vara avsedd för 24V
RS600 bör också alltid uppdateras till senaste prom även om den är begagnad.
En RS630 bör ha modularjack och ha mjukvara 5.X.
En RS610 bör inte vara äldre än 2014.

18 - Error listor.

Efter önskemål har vi lagt upp 2st Error listor.
En för det sista version 1 promet 2.130R och en för 2.118 promet från 2012.
Därefter kommer 2.120R0T och 2.130R0E som hittills inte har några större kända fel.
2.130 promet är baserat på 2.120 men med funktioner tillagda för den nya manöverpanelen med tal.

 PDF-Errorlista V1.30R - 2021-04-07

 PDF-Errorlista V2.118 - 2021-04-07

19 - Avprovning vid revision.

Denna avprovning lämpar sig för revision. Du provar av hela anläggningen
i tillkopplat läge, men kan stänga av sirener och larmöverföring separat.
Förfarandet finns beskrivet i manualen "12700 - RS-600 - Installations- och funktionsmanual"
på sidan 77-79.
OBS! du måste logga in i webshoppen för att kunna ladda hem manualen.

Ett utdrag med samma information återfinns här:

Test 2 Test av hela systemet i tillkopplat läge.Tryck kod och #.Tryck * för att stega till ”Testa Ingångar”.Tryck A.Tryck 2.Ska alla larm och sabotage till sirener stängas av, tryck 1. Denna fråga skall besvaras med 0 om kort puls till siren önskas.Ska larmsändning stängas av, tryck 1.Ska sirenerna ge en kort ljudstöt vid påverkan, tryck 1.Nu är allt klart, tryck ”Avbryt” för att lämna testmenyn.Tryck kod och #.Tryck A för tillkoppling.Tryck A för att markera område för tillkoppling, stega med B för nästa område.
När du är klar med alla områden, tryck TILL för att tillkoppla.Nu bör valda områden vara tillkopplade, kolla under meny ”Status” att områden är tillkopplade. För att se ”Status”, tryck kod och # # och välj 1. Påverka nu alla ingångar som ingår i området som är tillkopplat. Nu kommer systemet ge korta tonstötar i sirener om så har valts samt att rapportera till larmcentralen om det har valts.
Med detta testläge kan alla programmerade funktioner provas av, t.ex. om sektionen är fördröjd i 15 sek, dröjer det 15 sekunder innan ljudstöten kommer i sirenen.

OBS!

Områdena står i testläge under 1 timme om kvittering ej utförs, sedan återgår de till normalläge.

VARNING!
Tänk på att koppla ifrån innan du kvitterar larm, annars lämnar systemet testläget efter att larmet kvitterats och risken är stor att ett skarpt larm går eftersom man befinner sig i larmat område.

Felsökning vid ej larm:
• Du måste först öppna upp LarmNet via manöverpanelen.
• Manöverpanelen du använder har ej behörighet till området.
• Vissa områden kanske bara kan kopplas till via yttre FBK.
• En förlängd aktiveringstid är programmerad, det gör att det tar ytterliggare tid innan systemet är tillkopplat.
• En detektor ingår i två områden, där är bara det ena området som är tillkopplat.
• Om det finns personal i byggnaden så kan detektorn som ska testas redan ha påverkats tre gånger och då kopplas den automatiskt bort. Frånkoppla, kvittera larm och tillkoppla igen.
• Vissa sirener har en starttid på en sekund, vilket gör att de inte triggas av den korta pulsen som genereras.

20 - Hur tar man en Backup på programmeringen?

• Ta först reda på om du har en V1 eller V2 central
• Se sen till att du har det senaste prom.
   V2=2.130R0E
   V1=V1.30R

En backup tagen med äldre prom är i princip helt värdelös, och användning av sådan backup kan leda till allvarliga problem.
Gällande backup på V1:an bör du under anteckningar notera att programmeringen är nedläst med senaste prom V1.30R, detta är förutsättningen för att den ska kunna användas senare vid en konvertering. Är man inte säker på detta är det bättre att programmera om hela anläggningen från början.

Gällande Backup på V2 fås även koderna med i krypterad form om backupen är nedläst med prom 2.118 eller senare. Backuper som ligger i sk 2.0 mall är nedlästa med 2.0 prom och är helt oanvändbara.

21 - Kan man öppna en befintlig V1 programmering i konverteringsmallen?

Svar: Ja det går alldeles utmärkt!
Fråga: Kan jag på detta sätt konvertera på ett säkert sätt till en V2:a då V1:an rasat?

Ja det kan du,MEN du måste då vara helt säker på att V1 backupen verkligen är tagen med det sista V1 promet, och det vet du bara säkert om du antecknat det. Backup kan tex vara tagen INNAN ett prombyte till V1.30R. Är backup nedläst med tidigare prom och den datan används vid konvertering kan det leda till stora fel som upptäcks först långt senare då anläggningen varit i drift en tid.

22 - Detta bör du ha koll på innan du kopplar upp dig!

Du kan alltid riskfritt läsa hem en programmering, men vid skrivning till centralen finns risk för totalradering om detta sker med dagens promwriter och i kombination med ett gammalt prom i centralapparaten. (Gäller både V1 och V2) Vid uppkoppling mot V1 finns även risk vid skrivning till central med sista prom, det är därför extremt viktigt att ta en korrekt backup med senaste prom innan skrivning.

• Ta reda på om du kopplar upp dig mot en V1 eller V2 central.
• Ta reda på vilket prom som sitter i centralen
• Ta en backup, se under fliken “Hur tar man Backup”

V1
Varning! Om inte senaste prom V1.30R sitter i centralen, är risken överhängande för radering vid skrivning, en backup tagen med tidigare prom är också oanvänbar.Koderna kan aldrig fås med i en backup från en V1.

V2
Varning! Vid skrivning till prom äldre än 2.118 är risken överhängande för radering vid skrivning, en backup tagen med tidigare prom är också oanvänbar.Koderna fås ej med i en backup tagen med prom före 2.118.
Vid tagning av backup bör senaste prom V2.130R0E sitta i centralen.

23 - Felsöka en ingång som inte ger larm

Stämmer ingångstyp och anslutna motstånd överens?
Kontrollera mätvärde via 9-3 i programmeringsmenyn. En ingång ansluten med standard änd och detektormotstånd 4k7 ska i normalläge ge mätvärde=133 och i larm=175.

Är rätt ingångstyp överläst till undercentralen?
Gällande nya version 2 centraler kan det ta ända upp till 3 minuter innan en programmering är fullt aktiverad i alla underenheter. Först måste promwriter stängas ned genom att man klickar på den röda cirkeln, sedan läser centralen in data från bufferten till arbetsminnet därefter överläses viss data tex ingångstyp till underenherna via databussen.

Ingångstypen tillhör den information som utläses via databussen och sparas undan lokalt i varje underenhet, detta gäller både version 1 och 2. Normalt sker denna utläsning då centralapparaten efter en programmering startar om. Underenheter av version 2 typ frågar dessutom med jämna mellanrum efter data, så skulle överläsningen fallera rättar det snart till sig. I gamla version 1 anläggningar kan man behöva trycka reset för att tvinga fram en ny utläsning, om utläsningen inte skett korrekt efter en programmering.

Varistorproblem
Lossa alla anslutningar och “öppna ingången” och kontrollera om värdet går upp till 250? Får du ett värde under 245 är varistorn på ingången skadad och centralen behöver bytas ut. Gäller fråmst äldre underenheter.

Om du inte får några mätvärden, eller om mätvärdena inte påverkas, vad du än gör:
• Kontrollera att givaren är kopplad till rätt underenhet
• Kontrollera att underenhet eller MP där ingången sitter, finns med i konfigurationen
• Kontrollera om enheten finns med i konfigurationen men är bortkryssad (endast V2)

Kontrollera att enheten har rätt adress:
Kontrollera dip-omkopplaren läge, och tänk på att inläsning av dip-omkopplarens läge endast sker vid strömpåslag till underenheter.Bryt därför matningspänningen anslut igen och räkna antalet blink, för att vara helt säker på att enheten är rätt adresserad.

Om ingången sitter i en äldre manöverpanel utan DIP-switch kontrolleras adressen genom att D1 och D2 lossas från plinten, medan matningen får sitta kvar. Efter 3 minuter visas”EJ SYSTEMKONTAKT” och då trycker man ”STJÄRNA” och då visas manöverpanelens adress.

En ingång måste ingå i ett område och detta måste vara tillkopplat för att larm ska ges
• Ingår ingången i ett område?
• Ingår ingången i två eller fler områden? (då måste alla vara tillkopplade)

Är området verkligen tillkopplat? - Gå till “se status” i manöverpanelens användarmeny.

Om området ej är tillkopplat, följ punkterna nedan:

• Har din kod behörighet till området?

• Har manöverpanelen behörighet till området?
Är kryssrutan ”Områden styrda av yttre förbikopplare kan endast tillkopplas via förbikopplaren” ikryssad under “yttre förbikopplare!

• Finns det en förbikopplare med FAST funktion som tvingar området till frånläge?

• Finns det extra aktiveringstid för området (aktivering MP), men ingen indikering programmerad för denna i manöverpanel?

• Är ingången manuellt bortkopplad? (Se adress till/från.)

• Kopplas den automatiskt bort? pga att den är i Larmläge (Se status, eller fel vid tillkoppling.)

• Har 3-stoppet gått in?
3-stopp är en spärr som förhindrar att fler än 3 larm kan ges från en och samma sektion under en tillkopplingsperiod. Denna spärr kan kryssas bort i programmeringen nere på ingångsnivå.
Överfallslarm,trygghetslarm och driftlarm bör man alltid ta bort 3 stoppet på.

• Även sabotagelarmet på en ingång har 3-stopp, detta kan bara nollställas genom kvittering.